ԵՐԿԱՄՍՅԱ  ՀԵՌԱՎԱՐ  ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՔՈԼԵՋՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ

    Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը ապրիլի 3-ից կազմակերպում է 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության համար երկամսյա հեռավար նախապատրաստական դասընթացներ «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ», «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» և «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ(ԱՆԳԼԵՐԵՆ)» առարկաներից:

   Տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար՝

 • Տնտեսագիտություն – 36 ակադեմիական  ժամ 
 • Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

   Համակարգչային ինժեներիա մասնագիտության համար՝ 

 •  Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա – 36 ակադեմիական ժամ 
 •   Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

Ունկնդիրները նախապատրաստական դասընթացներն  ավարտելուց  հետո  հանձնում են քննություն,  դրական գնահատական  ստանալու  դեպքում  հրամանագրվում են ինստիտուտի   2-րդ կուրս` առկա կամ հեռակա կրթաձևերով, հանձնելով ակադեմիական տարբերություններ:

    Երկամսյա նախապատրաստական դասընթացի արժեքը կազմում է 20.000 /քսան հազար/  ՀՀ դրամ:  Վճարումը  կարելի է կատարել միանվագ կամ ամսական 10.000 /տասը հազար/  ՀՀ դրամ:

Դիմումները կարող եք լրացնել  առցանց` հետևյալ հղումով.

«Նախապատրաստական դասընթացների դիմում քոլեջների շրջանավարտների համար»

 

12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ /ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ/  ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը ապրիլի 3-ից կազմակերպում է 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության համար երկամսյա հեռավար նախապատրաստական դասընթացներ «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ», «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ(ԱՆԳԼԵՐԵՆ)» և «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» առարկաներից:

      Տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար՝

      • Աշխարհագրություն         - 36 ակադեմիական ժամ

      • Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

    Համակարգչային ինժեներիա մասնագիտության համար՝

      • Մաթեմատիկա                    - 36 ակադեմիական ժամ

      • Օտար լեզու(անգլերեն)    - 36 ակադեմիական ժամ

Յուրաքանչյուր առարկայի մեկ ամսվա  արժեքը կազմում է 10.000 /տասը հազար/  ՀՀ դրամ:

 Նախապատրաստական դասընթացների ունկնդիրները դասընթացներն ավարտելուց հետո հանձնում են քննություններ, դրական գնահատական ստանալու դեպքում, հրամանագրվում են ինստիտուտի առաջին կուրս՝ առանց ընդունելության քննություններին մասնակցելու:

Դիմումները կարող եք լրացնել  առցանց` հետևյալ հղումով. 

«Նախապատրաստական դասընթացների դիմում»

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Ընդունող հանձնաժողով՝

☎ +374 10 61 22 02, +374 41 45 86 15 

Քոլեջ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային  համալսարանի 

Երևանի մասնագիտական քոլեջը

 հայտարարում է 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն:

ԱՈՒԱՀ Երևանի մասնագիտական քոլեջում ընդունելության անցկացման կարգը՝

ԱՈՒԱՀ Երևանի մասնագիտական քոլեջում ընդունելությունն անցկացվում է առանց ընդունելության քննության: Դիմորդը հանձնում է ընդհանուր հարցազրույց: Մրցույթի դեպքում հաշվի է առնվում 9-րդ դասարանի ավարտական վկայականի միջին գնահատականը: Քոլեջի շրջանավարտներն ստանում են մայր բուհի՝ ԱՈՒԱՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:  Ուսանողներն արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաններն անցնում են ՀՀ առաջատար կազմակերպություններում:

ԱՈՒԱՀ Երևանի մասնագիտական քոլեջի շրջանավարտներն ստանում են կրտսեր բակալավրի որակավորում և կարող են ուսումը շարունակել բակալավրիատում՝ նույն մասնագիտությամբ 3-րդ կուրսից, մասնագիտությունը փոխելու դեպքում՝ 2-րդ կուրսից:

Քոլեջում ուսուցումն իրականացվում է առկա կրթաձևով, հետևյալ մասնագիտություններով.

 1. Հաշվառում և հարկում –   3 տարի
 2. Համակարգչային ինժեներիա –  4 տարի
 3. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն –  3 տարի

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն լեզվով։

Ընդունելությունը շարունակվում է:

ՈՒՍՄԱՆ   ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
ՔՈԼԵՋ
(կրտսեր բակալավր)

   Անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 • Դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայութան համարանիշ կամ սոց քարտ
 • Ատեստատ և պատճեն (կամ էլեկտրոնային ծածկագիրը) 
 • 6 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Կցագրման վկայական և պատճեն (առկայության դեպքում)
 •  

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

Հեռ.՝ (+374 10) 61 22 02,

          (+374 10) 61 30 10, 

          (+374 41) 45 86 15  

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

Բեռնել՝  Կրտսեր բակալավրի դիմում
Լրացնել առցանց

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ  

2023/2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը  հայտարարում է 2023/2024 ուստարվա բակալավրիատի ընդունելություն:

Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցումն իրականացվում է՝

 • Առկա կրթաձև        – 4 տարի ուսման տևողությամբ
 • Հեռակա կրթաձև   – 4 տարի ուսման  տևողությամբ

Բակալավրիատում գործում են   հետևյալ մասնագիտությունները`

 • Մենեջմենթ
 • Զբոսաշրջություն
 • Հաշվառում և հարկում
 • Համակարգչային ինժեներիա
 • Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն։

Մասնագիտացում՝ բանկային գործ և մաքսային գործ։

   Ընդունելությունը շարունակվում է մինչև Նոյեմբերի 20-ը ներառյալ:

  Դիմորդը հանձնում է ընդունելության երկու  քննություն՝  ընտրված մասնագիտությանը համապատասխան:

 1. Մենեջմենթ 
 • Աշխարհագրություն (բանավոր),
 • Օտար  լեզու  /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/ 

      2. Զբոսաշրջություն

 • Աշխարհագրություն (բանավոր), 
 • Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/

      3. Հաշվառում և հարկում

 •  Աշխարհագրություն (բանավոր), 
 • Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/

      4. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն։

 • Աշխարհագրություն (բանավոր),
 • Օտար  լեզու /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/

      5. Համակարգչային ինժեներիա

 • Մաթեմատիկա (բանավոր), 
 • Օտար  լեզու  /անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն/

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Քոլեջների  շրջանավարտները կարող  են ընդունվել Ինստիտուտի 3-րդ  կուրս նույն մասնագիտությամբ, եթե ակադեմիական տարբերությունները չի գերազանցում 8-ը հետևալ մասնագիտություններով՝ 

«Հաշվառում և հարկում», 

«Մենեջմենթ»,

 «Համակարգչային ինժեներիա», 

«Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն»։

Մասնագիտությունը  փոխելու դեպքում  2-րդ կուրս: 

«Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ կարող են ընդունվել միայն  2-րդ կուրս:

  Դիմորդը հանձնում է ընդունելության քննություն՝  ընտրված մասնագիտությանը համապատասխան:

 1. Մենեջմենթ 
 • Տնտեսագիտություն (բանավոր),

      2. Զբոսաշրջություն

 • Զբոսաշրջություն (բանավոր), 

      3. Հաշվառում և հարկում

 •  Տնտեսագիտություն (բանավոր), 

      4. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 

Մասնագիտացում՝ բանկային գործ և մաքսային գործ։

 • Տնտեսագիտություն (բանավոր),

      5. Համակարգչային ինժեներիա

 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա (բանավոր), 

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի ուսանողներն արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներն անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում: 

Ինստիտուտի շրջանավարտներն ստանում են մայր բուհի` Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄ, որը հավաստիացված է ամբողջ աշխարհում: Դիպլոմը համապատախանում է պետական ստանդարտներին, որը հնարավորութուն է ընձեռում աշխատել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում այլև ամբողջ աշխարհում:

 

ՈՒսման   վարձավճարները
Բակալավրիատ

Ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ  փաստաթղթերը՝

 • Դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայութան համարանիշ կամ սոց քարտ
 • Ատեստատ և պատճեն (կամ էլեկտրոնային ծածկագիրը) 
 • 6 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Կցագրման վկայական և պատճեն (առկայության դեպքում)

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել`

(+374 10) 61-22-02, 

(+374 10) 61-30-10,  

(+374 041) 45 86 15 

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  

[email protected]  էլ. հասցեին:

Բեռնել՝  Բակալավրի դիմում
                Լրացնել առցանց

Ընդունելության քննությունների հարցաշարեր

Բեռնել   Տնտեսագիտություն

Բեռնել   Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Բեռնել   Աշխարհագրություն

Բեռնել    Զբոսաշրջություն

 

Մագիստրատուրա

2023/2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը հայտարարում է 2023/2024 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Ինստիտուտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով` 1 տարի 4 ամիս ուսման տևողությամբ, «Հաշվառում և հարկում»  մասնագիտությամբ: 

Ընդունելությունը շարունակվում է

Ազատ տեղերի համար կկազմակերպվեն ընդունելության քննություններ մինչև հոկտեմբերի 29-ը ըստ անհրաժեշտության:

Մագիստրատուրա կարող է ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու և նոր ունակություններ ձեռք բերելու համար:

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերենով:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ՝

 • Մասնագիտական քննություն՝ հաշվառում և հարկում առարկայից (բանավոր),   
 • Օտար լեզու /անգլերեն/ (բանավոր):

Այլ մասնագիտությամբ ավարտած դիմորդները հանձնում են հետևյալ քննությունները՝ 

 • Տնտեսագիտության տեսություն (բանավոր),
 • Օտար լեզու /անգլերեն/ (բանավոր):    

ՈՒսման   վարձավճարները

Մագիստրատուրա

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի մագիստրոսները նախադիպլոմային պրակտիկան  անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում:

Ինստիտուտի շրջանավարտներն ստանում են մայր բուհի` Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄ, որը հավաստիացված է ամբողջ աշխարհում: Դիպլոմը համապատախանում է պետական ստանդարտներին, որը հնարավորութուն է ընձեռում աշխատել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում այլև ամբողջ աշխարհում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 • Դիմում
 • Հանրային ծառայութան համարանիշ կամ սոց քարտ
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմ, ներդիր և պատճեններ
 • Զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճեն
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

(+374 10 ) 61 22 02 ,

(+374 10) 61 30 10,

(+374 41) 45 86 15

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին:

Բեռնել՝  Մագիստրոսի դիմում

Ընդունելության քննությունների հարցաշարեր`

Բեռնել՝ Հաշվառում և հարկում

Բեռնել՝ Տնտեսագիտության տեսություն

   Մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին՝ նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում է տրամադրվում ՀՀ Կառավարության 27.07.2006 N 1183- Ն որոշմամբ՝ կարգի համաձայն.

    1) առաջին կուրս ընդունված ուսանողներին՝

 • բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով՝ համապատասխան մասնագիտության (կրթական ծրագրի) համար սահմանված ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա՝ տարեկան ուսման վճարի 50 տոկոսի չափով,
 • մագիստրոսի կրթական աստիճանի դեպքում՝ նախորդ կրթական աստիճանի ՄՈԳ-ի 60 տոկոսը հաղթահարած ուսանողներին՝ տարեկան ուսման վճարի 50 տոկոսի չափով․

   2) հաջորդ կուրսերում՝

 • նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներով ՄՈԳ-ի առավելագույն արժեքի 60,00-70,99 տոկոս ունեցող ուսանողներին՝ տարեկան ուսման վճարի 50 տոկոսի չափով,
 • նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներով ՄՈԳ-ի առավելագույն արժեքի 71,00-79,99 տոկոս ունեցող ուսանողներին՝ տարեկան ուսման վճարի 60 տոկոսի չափով,
 • նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներով ՄՈԳ-ի առավելագույն արժեքի 80,00 տոկոս և բարձր ՄՈԳ ունեցող ուսանողներին՝ տարեկան ուսման վճարի 70 տոկոսի չափով:

  Ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման մասին դիմումներն ընդունվում են՝

 • առկա կամ հեռավար ուսուցման դեպքում՝ տվյալ ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների սկզբին հաջորդող չորս շաբաթների ընթացքում.
 • հեռակա ուսուցման դեպքում՝ տվյալ ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների սկզբին նախորդող և հաջորդող մեկական շաբաթների ընթացքում:

  Հարգելի ուսանողներ, ովքեր օգտվում են նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցումից, սահմանված ժամկետներում ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը:

Փաստաթղթերի ցանկը՝

 1. Դիմում
 2. Անձնագիր, ID
 3. Զինվորական գրքույկ
 4. Տեղեկանք զինկոմից
 5. Հանրային ծառայության համարանիշ

Տնօրենություն

Video Image
Video Image