Նախապատրաստական դասընթացներ

2021/2022 ուսումնական տարվա Բակալավրի կրթական ծրագրով I կուրսի ընդունելության համար Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը կազմակերպում է հեռավար նախապատրաստական դասընթացներ հետևյալ առարկաներից՝

 • Աշխարհագրություն
 • Մաթեմատիկա
 • Օտար լեզու / անգլերեն/

Նախապատրաստական դասընթացների ունկնդիրները դասընթացներն ավարտելուց հետո հանձնում են քննություններ, դրական գնահատական ստանալու դեպքում, հրամանագրվում են ինստիտուտի առաջին կուրս՝ առանց ընդունելության քննություններ հանձնելու:

 Քոլեջների  շրջանավարտները կարող  են ընդունվել Ինստիտուտի 3-րդ  կուրս նույն մասնագիտությամբ.  «Հաշվառում և հարկում», «Կառավարում» , «Համակարգչային ինժեներիա»:

  «Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն» մասնագիտությամբ՝ 2-րդ կամ 3-րդ կուրս՝  պայմանավորված ակադեմիական տարբերությունների քանակով, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ՝ 2-րդ կուրս: Մասնագիտությունը փոխելու  դեպքում՝  2-րդ կուրս՝ հանձնելով մեկ ընդունելության քննություն:

2021/2022 ուսումնական տարվա Բակալավրի կրթական ծրագրով II, III  կուրսերի ընդունելության համար Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը կազմակերպում է հեռավար նախապատրաստական դասընթացներ հետևյալ առարկաներից՝

Տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար՝

 • Տնտեսագիություն 

Համակարգչային ինժեներիա մասնագիտության համար՝

 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 

 

 

Քոլեջ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային  համալսարանի 

Երևանի կրթագիտական ինստիտուտին կից քոլեջը

 հայտարարում է 2021/2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն:

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտին կից քոլեջում ընդունելությունը անցկացվում է առանց ընդունելության քննության: Դիմորդը հանձնում է ընդհանուր հարցազրույց: Մրցույթի դեպքում հաշվի է առնվում 9-րդ դասարանի ավարտական վկայականի միջին գնահատականը: Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի՝ ԱՈՒԱՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:  Ուսանողները արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկանները անցնում են ՀՀ առաջատար կազմակերպություններում:

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի քոլեջի շրջանավարտները ստանում են կրտսեր մասնագետի որակավորում և կարող են ուսումը շարունակել բակալավրիատում՝ նույն մասնագիտությամբ 3-րդ կուրսից, մասնագիտությունը փոխելու դեպքում՝ 2-րդ կուրսից:

Քոլեջում ուսուցումը իրականացվում է առկա կրթաձևով, հետևյալ մասնագիտություններով.

 1. Հաշվառում և հարկում –   3 տարի
 2. Համակարգչային ինժեներիա –  4 տարի
 3. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն–  3 տարի

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Ընդունելությունը կազմակերպվում է մինչև օգոստոսի 28-ը:

ՈՒՍՄԱՆ   ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
ՔՈԼԵՋ
(կրտսեր մասնագետ)
http://www.eftneu.am/wp-content/uploads/2017/04/7777-300x129.jpg

   Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 • Դիմում
 • Ավարտական վկայական և պատճեն
 • Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական և պատճեն
 • 8 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Զինգրքույկ կամ կցագրման վկայական և պատճեն /առկայության դեպքում/
 • Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝
 • Հեռ.՝ (+374 10) 61 22 02, 61 30 10, +374 94 39 49 09 

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

Բեռնել՝  Կրտսեր մասնագետի դիմում
Լրացնել առցանց
 

Բակալավրիատ

2021/2022 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը  հայտարարում է 2021/2022 ուս. տարվա բակալավրիատի ընդունելություն:

Բակալավրի կրթական որակավորման աստիճանով ուսուցումն իրականացվում է՝

Առկա կրթաձև – 4 տարի ուսման տևողությամբ

Հեռակա կրթաձև – 4 տարի ուսման  տևողությամբ

Բակալավրիատում գործում է   հետևյալ մասնագիտությունները.

 • Կառավարում
 • Զբոսաշրջություն
 • Հաշվառում և հարկում
 • Համակարգչային ինժեներիա
 • Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն

Փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 25-ը:

 Ընդունելության քննությունները սկսվում են՝

 • Առաջին փուլը հուլիսի 23-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ:
 • Երկրորդ փուլը սկսվում է օգոստոսի 24-ից մինչև օգոստոսի 28-ը  ներառյալ:

Ազատ տեղերի համար կկազմակերպվեն ընդունելության քննություններ մինչև հոկտեմբերի 29-ը ըստ անհրաժեշտության:

ԱՈՒԱՀ  Երևանի  կրթագիտական ինստիտուտն ունի անվճար և վճարովի  տեղեր, հատկացված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից:

  Դիմորդը հանձնում է ընդունելության երկու  քննություն՝  ընտրված մասնագիտությանը համապատասխան:

 1. Կառավարում – Աշխարհագրություն (բանավոր), Հայոց /կամ ռուսաց/ լեզու (թելադրություն)
 2. Զբոսաշրջություն – Աշխարհագրություն (բանավոր), Հայոց /կամ ռուսաց/ լեզու (թելադրություն)
 3. Հաշվառում և հարկում- Աշխարհագրություն (բանավոր), Հայոց /կամ ռուսաց/ լեզու (թելադրություն)
 4. Ֆինանսներ, բանկային գործ, մաքսային գործ և ապահովագրություն-  Աշխարհագրություն (բանավոր), Հայոց /կամ ռուսաց/ լեզու (թելադրություն)
 5. Համակարգչային ինժեներիա – Մաթեմատիկա (բանավոր), Հայոց /կամ ռուսաց/ լեզու (թելադրություն)

Քոլեջների  շրջանավարտները կարող  են ընդունվել Ինստիտուտի 3-րդ  կուրս նույն մասնագիտությամբ.  «Հաշվառում և հարկում», «Կառավարում» , «Համակարգչային ինժեներիա»:

  «Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն» մասնագիտությամբ՝ 2-րդ կամ 3-րդ կուրս՝ պայմանավորված ակադեմիական տարբերությունների քանակով, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ՝ 2-րդ կուրս: Մասնագիտությունը փոխելու  դեպքում՝  2-րդ կուրս՝ հանձնելով մեկ ընդունելության քննություն:

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի ուսանողներն արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաները անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում, ցանկության դեպքում նաև Ուկրաինայում:

Ինստիտուտի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի` Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի  պետական դիպլոմ, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:

 

 

ՈՒսման   վարձավճարները

http://www.eftneu.am/wp-content/uploads/2017/04/333-300x185.jpg
Բակալավրիատ

 

 

 

 

 

 

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ  փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (լրացնում եք ինստիտուտում)
 • Ատեստատ և պատճեն, իսկ 2-րդ կամ 3-րդ կուրսի համար դիպլոմ և ներդիր
 • Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական և պատճեն
 • 8 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Զինգրքույկ կամ կցագրման վկայական և պատճեն ( առկայության դեպքում)

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել

Հեռ.՝ (+374 10) 61-22-02,  61-30-10

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին:

Բեռնել՝  Բակալավրի դիմում
Լրացնել առցանց

Ընդունելության քննությունների հարցաշար

Բեռնել Տնտեսագիտություն

Բեռնել Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Բեռնել Աշխարհագրություն

 

Մագիստրատուրա

2021/2022 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արևմտյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը հայտարարում է 2021/2022 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Ինստիտուտում մագիստրոսի կրթական որակավորման աստիճանով ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով` 1 տարի 4 ամիս ուսման տևողությամբ, «Հաշվառում և հարկում»  մասնագիտությամբ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունները սկսվում են՝

 • Առաջին փուլը հուլիսի 23-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ:
 • Երկրորդ փուլը սկսվում է օգոստոսի 24-ից մինչև օգոստոսի 28-ը  ներառյալ:

Ազատ տեղերի համար կկազմակերպվեն ընդունելության քննություններ մինչև հոկտեմբերի 29-ը ըստ անհրաժեշտության:

Մագիստրատուրա կարող է ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու և նոր ունակություններ ձեռք բերելու համար:

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն և ռուսերեն  լեզուներով:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ՝ Մասնագիտական (բանավոր),   Օտար լեզու /անգլերեն/ (բանավոր):

Այլ մասնագիտությամբ ավարտած դիմորդները հանձնում են քննություն «Տնտեսագիտության տեսություն» առարկայից (բանավոր):

ՈՒսման   վարձավճարները

Մագիստրատուրա

http://www.eftneu.am/wp-content/uploads/2017/04/6666-1-300x72.jpg

ԱՈՒԱՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի մագիստրոսները նախադիպլոմային պրակտիկան  անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում, ցանկության դեպքում կարող են անցել նաև Ուկրաինայում:

Ինստիտուտի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի` ԱՈՒԱՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 • Դիմում
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմը, ներդիրը և պատճենները
 • Անձնագիր և պատճեն
 • Զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

Հեռ՝ (+ 374 10 ) 61 22 02 , 61 30 10, +374 94 39 49 09

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

Բեռնել՝  Մագիստրոսի դիմում
Լրացնել առցանց

Ընդունելության քննությունների հարցաշար

Բեռնել՝ Հաշվառում և հարկում

Բեռնել՝ Տնտեսագիտության տեսություն

 

Video Image
Video Image